Friday, August 7, 2009

123456789


Sekadar memberi maklumat:..

Hari ini kalendar kita menunjukan angka 123456789.

Pada jam 12 (tgh), 34min dan 56 saat, 7 ogos 2009. Sekiranya kita baca dalam urutan ia akan menjadi 123456789. (12:34:56, 7/8/09).

Saat ini hanya dikatakan terjadi sekali dalam hidup. Walau bagaimanapun tidak ada apa-apa yang isitimewa, bertuah atau sebarang peristiwa ajaib akan berlaku, kecuali angka ini sahaja. Jangan dikaitkan tarikh ini dengan perkara syirik atau pun dengan nombor ekor..

Wallahu'alam.

No comments: