Thursday, January 3, 2008

Masa

Abu Hurairah melaporkan: Saya pernah mendengar Rasulullah berkata: "Allah s.w.t berkata: 'Anak Adam selalu mencaci-maki masa, padahal Akulah masa. Siang dan malam berada di tanganKu'.

No comments: