Thursday, January 3, 2008

Memohon Ampun

Ali ibn Isma‘il ibn Abi Bishr Ishaq ibn Salim, lebih dikenali sebagai Abu al-Hasan al-Ash‘ari al-Yamani al-Basri al-Baghdadi (260-324). Beliau adalah seorang cendiakawan besar Iraq yang hidup pada zaman tabiin (zaman selepas sahabat nabi).

Pada suatu hari, ketika beliau sedang mengajar anak muridnya, beliau didatangi oleh beberapa orang penduduk kampung. Mereka datang untuk mengadu masalah. Setiap daripada mereka mengadu tentang:

i. Kemarau panjang yang melanda kampungnya dan mengakibatkan kebun mereka menjadi tandus.
ii. Hidup mereka yang miskin dan tidak berharta
iii. Mohon supaya Allah mengurniakan anak

Untuk setiap masalah yang diajukan kepadanya, Abu Musa hanya meminta supaya mereka pulang ke rumah dan memohon ampun daripada Allah (beristighfar).

Apabila penduduk kampung itu pulang, murid-murinya bertanya: "Wahai tuan guru, kenapa tuan menyuruh mereka pulang dan memohon ampun kepada Allah. Bukankah mereka mengadu masalah dan meminta tuan agar mendoakan mereka."

Abu Musa tidak terus menjawab soalah anak-anak muridnya itu. Sebaliknya dia membacakan ayat Quran 10-12, surah Nuh yang bermaksud: " Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai."

Beliau kemudian menyambung lagi dengan ayat 30 surah al-shura yang bermaksud: "Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."

Wallahu'alam.

No comments: